“De biotechnologische sector zit al jaren in de lift zit en de beroepsmogelijkheden en de verdere evolutie zijn quasi onbeperkt”

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Ik koos voor de opleiding tot bio-ingenieur omdat de biotechnologische sector al jaren in de lift zit en de beroepsmogelijkheden en de verdere evolutie zijn quasi onbeperkt.
Na mijn afstuderen ging ik aan het werk bij Amylum NV, bij de productontwikkeling en vermarkten van o.a. tarwe-eiwitten, oorspronkelijk als procesingenieur, later als Research&Development coördinator Non-Food. Vervolgens was ik werkzaam bij Puratos/Beldem bij de vermarkting van enzymen in bakkerij- en veevoedingstoepassingen. Deze taak omhelsde de karakterisatie van nieuwe toepassingen, het tot stand brengen van een nieuw commercieel netwerk en productondersteuning in de markt.
Bij de firma Remy/Orafti was ik actief bij het op punt stellen van een rijstmelk als alternatief voor andere plantaardige dranken evenals het uitbouwen van een functioneel gamma rijsteiwitten.

Wat doe je voor werk?

Ik ben sinds begin 2015 als Commercieel Directeur werkzaam bij Vigan Engineering, een bedrijf actief in de bouw van installaties voor het ontladen van schepen, vooral granen. Wij zijn een dochter van de Vandewielegroup, actief in de bouw en het vermarkten van machines voor de textiel industrie. De Vigan machines worden gebouwd rond een gepatenteerd turbine systeem en kunnen zeer grote hoeveelheden Cargo ontladen op zeer korte tijd. Het ontwikkelen en verkopen van deze installaties is maatwerk, de onderhandelingen gebeuren meestal met bedrijven die van de havenautoriteiten concessies krijgen over een bepaalde periode. 99% van het omzetcijfer van Vigan situeert zich in exportlanden, met focus op Midden-Oosten, Latijns-Amerika, Azië en Afrika.
Op een doorsnee dag telefoneer ik naar klanten, naar collega’s in andere landen ter wereld, ik volg de bedrijfsresultaten op, ik reis regelmatig ter ondersteuning van onze commerciële activiteiten op korte en middellange termijn, …

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Je weet doorheen je carrière na een tijd wat je leuk of niet leuk vindt en als je moed hebt tot verandering beland je uiteindelijk bij wat je past. Je moet er naar streven iedere morgen met plezier je werk te doen, dat vergt soms wat inspanning maar het loont. De rest volgt automatisch.

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Chemie: