Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Ik wilde in eerste instantie meedraaien in landbouwprojecten in het Zuiden (15j) en aan ontwikkelingswerk doen vanuit mijn opleiding. Toen ik een beter beeld kreeg van de opleiding (18j), werd ik het sterkst aangesproken door de milieurichting. Een voorwaarde om aan de studies te beginnen, was ook dat de opleiding voldoende wiskundig zou zijn.

Wat doe je voor werk?

Ik ben senior onderzoeker aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, waar ik mee de groep milieutechniek aanstuur binnen de onderzoeksgroep agrotechniek. Mijn eigen onderzoek is vnl. gericht op efficiƫntie-analyse, duurzaamheidsbeoordeling a.d.h.v. levenscyclusanalyse en duurzaam energiegebruik in de landbouw.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Laat je niet leiden door minimale studiebelasting of gemakkelijke evaluatieformules bij de keuze van je vakken. Denk na over welke onderwerpen je graag meer achtergrond hebt (voor je latere jobkeuze) en doe de extra inspanning. Kies bovenal vakken en een richting die je echt interesseren. Het is immers je bedoeling om daar de rest van je leven actief in te zijn.

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Milieu: