“De infodag bio-ingenieur maakte het verschil”

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Na het middelbaar had ik twee grote richtingen in gedachten om te gaan studeren: Toegepaste Economische Wetenschappen of Bio-ingenieurswetenschappen. Ze konden moeilijk verder uit elkaar liggen...

De infodag bio-ingenieur maakte het verschil: dit was wat ik wou gaan studeren! Vooral de brede basisopleiding met zowel wiskunde, fysica, chemie als biologie sprak me heel erg aan.

Wat doe je voor werk?

Na een doctoraat en een postdoctorale positie aan de UGent wou ik specifiek een job in bioveiligheid. Eind 2010 kon ik dan ook aan de slag als Biosafety Manager bij Bayer CropScience in Zwijnaarde.

Ik ben verantwoordelijk voor het bioveiligheidsprogramma op de Belgische sites, en heb een gevarieerd takenpakket:
* Risico-analyses, training, incidentopvolging, biologisch afval, review & opvolging van nieuwe of vernieuwde gebouwen, validatie, inspecties...
* Ingeperkt gebruik - toelatingen voor activiteiten met biologisch materiaal, GM en niet-GM, planten en plantenziekten, een quarantaine unit etc.
* Plantengezondheidsprogramma om fytosanitaire certificaten te bekomen en ons materiaal wereldwijd te kunnen verzenden.

Ook op globaal vlak ben ik vaak actief:
* Interne adviesverlening en ondersteuning: Biosafety training, advies en ondersteuning aan activiteiten wereldwijd;
* Cross-regionale review van activiteiten en gebouwen;
* Projectwerk: databanken, best practices documents, lessons learned etc.

Als biosafety manager is het ook belangrijk om een goed netwerk van collega's te hebben. De Belgian Biosafety Professionals (BBP) is zo'n netwerk. Dat is de industrie-organisatie die ik op dit moment ook voorzit. BBP wil aan bioveiligheidsverantwoordelijken een forum geven om ervaringen uit te wisselen, nieuwe ontwikkelingen en goede praktijken te delen, en volgt de wetgeving op in een Belgische en Europese context. Er zijn specifieke werkgroepen rond biologisch afval, goede praktijken, risico-analyse, wetgeving, competentie en transport.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

De opleiding Bio-ingenieurswetenschappen is zeker geen eindpunt, maar zal je een brede basis en een waaier aan mogelijkheden geven om achteraf de arbeidsmarkt in te stappen.
Zelf maakte ik de keuze om na mijn opleiding een doctoraat en ook nog eens postdoctoraal onderzoek te gaan doen. Zo leerde ik nog meer om kritisch na te denken, zelfstandig te werken - en ja, het was soms ook hard werk - en leiding te geven. Het levert me nog elke dag voordeel op in mijn huidige functie. Het overwegen waard zou ik zeggen!

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Cel en gen: