“Een bio-ingenieur zijn betekent engagement, zowel voor de opleiding als in het maatschappelijk leven.”

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Als bio-ingenieur word je opgeleid in zeer brede kennisdomeinen, waardoor je veel mogelijkheden hebt in het latere werkleven.

Wat doe je voor werk?

Ik ben de algemeen directeur van een niet-gouvernementele organisatie, Protos. We zetten ons dagelijks in om méér mensen toegang te geven tot drinkwater, sanitaire voorzieningen en/of water voor de landbouw.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Geniet van de opleiding en engageer je. Stay hungry and stay foolish.

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Landbouw: