“Hoe kunnen we onze kennis en technologie beter toepassen ten dienste van de wereld?”

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Zoals velen in de eerste generatie bio-ingenieurs, was ik enthousiast over de nieuwe mogelijkheden die de biotechnologie beloofde. Het leek evident dat biotechnologie heel wat potentieel bood om de kloof tussen arm en rijk op deze wereld te verkleinen. Achteraf een beetje naïef zo bleek.
Tijdens mijn doctoraat aan de Vrije Universiteit Brussel in de groep Cellulaire Immunologie en via contacten met Artsen Zonder Grenzen, werd mijn interesse gewekt voor tropische ziekten en de derde wereldproblematiek, vooral dan het recht voor allen op basis gezondheidszorg en toegang tot essentiële geneesmiddelen.

Wat doe je voor werk?

Toen Artsen Zonder Grenzen in 1999 een internationale campagne startte rond het thema “toegang tot essentiële geneesmiddelen” sloot ik me aan bij hun “Drugs for Neglected Diseases Working Group” die een oplossing zocht voor het chronisch gebrek aan farmaceutische Research&Development voor ziekten die vooral de derde wereld treffen. Omdat de farmaceutische industrie er geen winstgevende markt in ziet, wordt weinig of geen onderzoek of productontwikkeling gedaan voor die ziekten. Vanuit deze vaststelling hebben we in 2003 een nieuwe organisatie opgericht met hoofdzetel in Genève, de “Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi)”. DNDi beoogt om nieuwe behandelingen te ontwikkelen en beschikbaar te maken voor ziekten die buiten de interesse van de farmaceutische industrie vallen. Initieel waren dit vooral een aantal tropische ziekten zoals slaapziekte en malaria, maar recentlelijk is ook AIDS bij kinderen toegevoegd aan DNDi's portfolio.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Sta vooral regelmatig stil bij de keuzes die je maakt.
Ondanks alle medische vooruitgang hebben slechts een derde van de meer dan 15 miljoen mensen die vandaag AIDS geneesmiddelen nodig hebben er toegang toe. En indien je vandaag kanker of hepatitis C hebt en je woont in Thailand, Oekraïne of Uganda, is de kans klein dat je de bestaande levensreddende geneesmiddelen kan betalen.
Als directeur van het Access to Essential Medicines Initiative bij de Open Society Foundations tracht ik nu meer dan ooit ook het beleidsniveau te beïnvloeden om lokaal en internationaal de politieke wil te creëren opdat toegang tot essentiële geneesmiddelen een basisrecht wordt voor iedereen.

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Chemie: