“Het is zeker geen routinejob, er komt heel wat troubleshooting aan te pas.”

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Het was vooral de combinatie van de wetenschappelijke vakken in de opleiding die me aanspraken. De combinatie van ingenieursvaardigheden met die van biologische processen, wiskunde en exacte wetenschappen.
Ik heb ook getwijfeld aan chemie, maar achteraf geen spijt gehad van mijn keuze.

Wat doe je voor werk?

Genencor produceert enzymen die allerlei toepassingen kennen. Veevoeding, voedingsindustrie, suikerindustrie, bio-ethanol, .... om er maar enkele op te noemen. Enzymes kunnen bijvoorbeeld helpen in het functioneel maken van suikerstroop. Suikerproducenten halen hun suiker uit zetmeelproducten (tarwe). Om van tarwe naar glucosestroop te gaan heb je enzymen nodig. Hetzelfde voor de omzetting van glucosestroop naar fructose. We verkopen als het ware geen enzymen die door de consument gebruikt worden. Ze hebben enkel nut in andere industrietakken zoals bakkerijen, brouwerijen, productie van detergenten...
De productiestam van een enzyme, wilde type of genetisch gemodificeerd, komt hier in Brugge terecht in kleine hoeveelheid. Via fermentatie voeren wij de productie op tot grote, industriële volumes.
We beschikken hier over een aantal gigantische fermentoren voor enzyme-productie. Kenmerkend voor deze productie is dat alles steriel dient te gebeuren zodat enkel de productiestam kan groeien onder optimale condities.
De opwerking of zuivering gebeurt door middel van filtratie. Gebruik makend van filterhulpmiddelen worden de onopgeloste deeltjes (zoals de cellen) gescheiden van de enzymen. Heel het productieproces zit in een gesloten circuit om besmetting tegen te gaan. Na de filtratie gebeurt er een concentratiestap door middel van ultrafiltratie, gevolgd door een formuleringsstap en een finale sterielfiltratie alvorens het product wordt afgevuld.

Ik ben in het bedrijf begonnen als procesingenieur. Hierbij stond ik in voor de opvolging van verschillende productieprocessen. Dat betekent procesparameters in het oog houden van de fermentatie en opwerking, metingen doen, procesverbeteringen aanbrengen. Soms was ik verantwoordelijk voor een procestransfer waarbij een nieuw product uit de onderzoeksfase naar de industriële fase moest worden omgezet of van één productiesite naar een andere site. Na twee jaar ben ik verhuisd naar Rochester, in de staat New York, op vraag van het bedrijf. Naast de opvolging van de lokale productie werkte ik ook mee aan de ontwikkeling van nieuwe producten of de verbetering van bestaande processen. Vaak werden hierbij op kleinere schaal testen uitgevoerd alvorens het op grote schaal werd ingevoerd. Na twee jaar werd ik er aangesteld als Technology Manager en was verantwoordelijk voor de begeleiding van de lokale procesingenieurs. Als manager moet je ook mee zijn met de nieuwe technologieën en ontwikkelingen. Ten slotte heb ik nog zes maand in Palo Alto, in de staat Californië, gewerkt ter voorbereiding op mijn huidige functie in België.
Sinds september 2009 ben ik terug in België. Als Technology en Capital manager ben ik nu ook bevoegd om investeringsplannen op te stellen voor de site in Brugge. Dat start met een gemotiveerd idee, het verder technisch uitwerken van dat idee, het opstellen van een team, een budget en een tijdslijn om uiteindelijk te komen tot een afgewerkt project dat voldoet het aan de verschillende eisen (technisch, veiligheid, ..). Uiteraard moet dit alles degelijk gemotiveerd worden om de nodige budgetten vrij te krijgen.

Het is zeker geen routinejob. Er komt heel wat troubleshooting aan te pas. Als manager moet je ook je team
kunnen motiveren en zaken realiseren binnen een vooropgestelde tijd. Het is niet altijd eenvoudig om de juiste beslissingen te nemen. Maar ik neem die verantwoordelijkheid er graag bij. En het houd je wakker.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Probeer je eigen sterktes en zwaktes goed in te schatten, inclusief je interesses. De interesse is een goede start maar je moet de studies niet onderschatten. Kies dus ook iets waar je sterk in bent. Luister zeker niet alleen naar de omgeving. Kijk vooral eens in de spiegel.

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Cel en gen: