“Mijn wetenschappelijke en technische opleiding gaf me een heel stevige basis”

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

/

Wat doe je voor werk?

Na mijn afstuderen als bio-ingenieur in de scheikunde ging ik op zoek naar een job in de milieusector en startte ik mijn loopbaan als adviesverlener bij de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid. De hoofdtaken van deze afdeling zijn het opmaken en actualiseren van wetgeving op het vlak van milieuvergunningen en erkenningen (zgn. VLAREM en VLAREL) en de advisering van aanvraagdossiers. De milieuvergunning is een belangrijk instrument in het Vlaamse milieubeleid voor het beperken van de hinder en risico's voor mens en milieu ten gevolge van bepaalde activiteiten. Een belangrijk uitgangspunt in de milieuvergunning is de toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT). Dit principe werd zelfs in de Europese wetgeving verankerd. Daarnaast is ook de erkenning een belangrijk milieubeleidsinstrument voor de kwaliteitsbewaking van een aantal belangrijke taken op het vlak van bijvoorbeeld milieuzorg, milieu-analyses en rapporteringen.

De beslissing over de toekenning van een milieuvergunning en over de vergunningsvoorwaarden wordt genomen op basis van de adviezen van verschillende overheidsdiensten. De eerste werkjaren was mijn hoofdtaak de advisering van dergelijke dossiers. Hierbij wordt de verenigbaarheid van het bedrijf met de lokale omgeving geëvalueerd, net als de door de aanvrager voorgestelde maatregelen om de hinder en risico’s te beperken. Je zoekt mee naar de best mogelijke oplossingen voor het bedrijf, het leefmilieu en de omwonenden. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid maakt het werk bijzonder interessant. De bedrijven en de regelgeving die aan bod komen zijn zeer divers. Dit zorgt er enerzijds voor dat het werk zeer afwisselend is, anderzijds betekent dit ook dat je een brede technische maar ook juridische kennis dient op te bouwen.

In 2007 werd ik diensthoofd van de dienst Beste Beschikbare Technieken en Erkenningen binnen dezelfde afdeling, een coördinerende functie met als hoofdtaken enerzijds de opvolging van evoluties inzake BBT en vertaling ervan in de wetgeving en de vergunningverlening en anderzijds het opvolgen van erkenningen op het vlak van wetgeving, dossierbehandeling en kwaliteitsbewaking.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Tijdens mijn loopbaan bleek mijn wetenschappelijke en technische opleiding als bio-ingenieur in de scheikunde de ideale basis. Vanuit mijn ervaring kan ik bovendien meegeven dat de overheid heel wat interessante jobmogelijkheden biedt voor bio-ingenieurs.

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Chemie: