“Ik koos voor de opleiding Bio-ingenieurswetenschappen vanwege de mix van wiskunde en biologie en omdat een ingenieursdiploma je meer kansen biedt op de arbeidsmarkt.”

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Aanvankelijk koos ik voor de opleiding Bio-ingenieurswetenschappen vanwege de mix van wiskunde en biologie en omdat een ingenieursdiploma je meer kansen biedt op de arbeidsmarkt.
Na mijn studies besliste ik te doctoreren in het labo Microbiologie. Ik heb er onderzoek gedaan naar zwakke, kortstondige proteïne-proteïne interacties in hyperthermofiele micro-organismen. Na mij post-doc ben ik aan de slag gegaan bij UCB Pharma. UCB is wereldwijd werkzaam in zo’n 40 landen en telt meer dan 8 500 werknemers. Het bedrijf werd in 1928 opgericht en door de jaren heen is de hoofdactiviteit verschoven van chemie naar farma en biofarma. Vandaag is UCB een middelgroot farmaberdijf met zowel klassieke farmaproducten (chemische moleculen) als biofarmaproducten (antilichamen of antilichaamfragmenten) op de markt en in de pijplijn.

Wat doe je voor werk?

Ik ben bij UCB begonnen binnen Analytical Research and Development om een team voor projecten rond biomoleculen op te starten. Nu werk ik in Biological Formulation Development en ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling en karakterisatie van formulaties voor antilichamen en antilichaamfragmenten. Formulaties zijn eigenlijk recepten die er voor zorgen dat het geneesmiddel lang bewaard kan worden en gemakkelijk kan toegediend worden bij de patiënt. Denk maar aan de bruistablet dat oplost in je glas. Ons team is gespecialiseerd in “solid state” formulaties zoals freeze-drying, spray-drying, precipitatie, kristallisatie en micropartikels.

Op een doorsnee dag organiseer ik het labowerk, werk ik zelf in het labo, neem ik wetenschappelijke literatuur door, schrijf ik rapporten, maak ik presentaties of bereid ik vergaderingen voor.
Wat ik vooral leuk vind aan mijn job is de afwisseling, wetenschappelijke en technische uitdagingen en de samenwerking met andere groepen binnen UCB die elk hun specialiteiten hebben.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Bij mijn aanwerving was een doctoraat geen absolute vereiste maar het valt wel op dat men in onderzoek en ontwikkeling van de farmasector steeds meer ingenieurs en doctorandi aantreft.
De kennis en ervaring die ik opgedaan heb tijdens mijn studies en tijdens mijn doctoraat komen nog elke dag van pas. Immunologie, biochemie, proteïnechemie, fysicochemische karakterisatie, … om maar een paar vakken te noemen die in rechtsreeks verband staan met mijn huidige werk. Tijdens mijn doctoraatstudie heb ik de nodige ervaring en competenties opgedaan om zelfstandig een project uit te werken en te leiden.

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Cel en gen: