“De link kunnen leggen tussen theorie en praktijk is cruciaal. Dat was al zo tijdens de opleiding en dat is nog steeds het geval in mijn huidige functie”

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

De opleiding bevat een unieke mix van: fundamentele kennis van biologische systemen, een goede technische basis (ingenieurswetenschappen), een grondige kennis van productiesystemen en een goed inzicht in nieuwe ontwikkelingen binnen de life-sciences in het algemeen. Uniek aan de bio-ingenieur opleiding zijn ook de vele practica.
De link theorie-praktijk is er bijna vanaf het begin van de opleiding. Meer bedrijfsmatige aspecten leerde ik voor een stuk tijdens mijn opleiding, maar zeker ook tijdens de voorbereiding van mijn doctoraatsthesis binnen de onderzoeksgroep IMDO. Ik behaalde een doctoraat in 2001. Door de sterke banden tussen de onderzoeksgroep waar ik promoveerde en de industrie, maakte ik bijna vanzelf de overstap naar Yakult. Yakult is een internationaal bedrijf, een samensmelting van verschillende culturen. Daarmee omgaan vergt een zekere kennis en ingesteldheid. Ik kon in de voorbije tien jaar ook behoorlijk wat ervaring opdoen en schoolde me ook bij op het vlak van algemeen management.

Wat doe je voor werk?

Yakult is pionier en innovator op het vlak van preventieve gezondheidszorg en probiotica. Het product Yakult werd reeds in 1935 ontwikkeld door de Japanse arts Minoru Shirota. De bedrijfsfilosofie van Yakult is wereldwijd werken aan een gezonde samenleving. Yakult heeft meer dan 70 jaar ervaring in onderzoek met goede bacteriën en krijgt wereldwijde erkenning voor haar ontwikkelingen op het vlak van voeding, cosmetica en farmaceutische toepassingen. Het onderzoek gaat verder in het Yakult Central Institute in Japan en in het Yakult Honsha European Research center, dat in 2005 in Gent opgestart werd. Het product Yakult kwam in 1994 als één van de eerste probiotische zuiveldranken op de Europese markt in Nederland en vervolgens in 1995 in België.

Als algemeen directeur van Yakult België maak ik deel uit van het algemene management van het bedrijf. Op Europees vlak hou ik me nog bezig met wetenschap, alsook met de relaties met een heleboel externe organisaties. De voornaamste taak van de algemeen directeur is ervoor zorgen dat het team op de best mogelijke manier samenwerkt en dat aan het einde van het jaar de resultaten behaald worden uiteraard. Zeer concreet vertaalt zich dat in een stukje personeelsbeleid, maar ook het opvolgen van budgetten en het opstellen van een jaarplan alsook de lange termijn strategie. Het wetenschappelijke deel omvat o.a. het organiseren en opvolgen van onderzoeksprojecten in samenwerking met universiteiten, ziekenhuizen, instituten, enz. Goede relaties met vooraanstaande wetenschappers, alsook een goed inzicht in het recente onderzoek in het domein van probiotica en functionele voeding zijn daarvoor van groot belang. Een laatste belangrijk luik is het opvolgen van de snel veranderende nationale, Europese en wereldwijde wetgeving rond functionele voeding. Deze taak omvat deelname aan verschillende werkgroepen van organisties als FEVIA, ILSI, IDF,…, maar ook het bijwonen van internationale vergaderingen en actief input leveren voor o.a. Codex Alimentarius sessies, EU werkgroepen,…

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Ik ben, voor het wetenschappelijke luik van mijn functie, zeer tevreden dat ik kan terugvallen op mijn diploma van bio-ingenieur. Ik kan alleen maar zeggen dat indien ik vandaag mijn studies opnieuw zou aanvatten, zou ik voor een bachelor of master in de bio-ingenieurswetenschappen kiezen.

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Cel en gen: