Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Ik had een interesse in kennis van milieu, landbouw en landinrichting met de bedoeling gebieden zo goed mogelijk in te richten en aan te passen voor al haar functies (landbouw, natuur, energieproductie, recreatie,...).

In de masterjaren heb ik me gespecialiseerd in de kennis van bodem en watersystemen en in ingenieurstechnieken.

Wat doe je voor werk?

Ik leid de Vlaamse landmaatschappij. Dit overheidsbedrijf wil in samenwerking met alle betrokkenen de schaarse open ruimte in Vlaanderen zo goed mogelijk en duurzaam inrichten en beheren zodat het er aangenaam is om te werken, te wonen en te recreƫren. Zo willen we Vlaanderen economisch, ecologisch en sociaal aantrekkelijk houden.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Tracht door goed te studeren werkdomeinen te ontdekken en te bevragen, brede kennis te bekomen, en te ervaren waar mogelijk je passie ligt.

Probeer je talenten te ontdekken en toon een brede nieuwsgierigheid in de werking van de samenleving.

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Milieu: