“Ga de uitdaging aan!”

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

In het secundair onderwijs had ik een grote interesse in alle wetenschapsvakken. De wetenschap in het algemeen kon ik bestempelen als ‘lievelingsvak’. Aangezien ik mijn interesse verder wilde verdiepen, was ik ervan overtuigd een brede en hooggewaardeerde wetenschappelijke opleiding te volgen met als basis de levende materie.

Tijdens mijn bacheloropleiding groeide mijn interesse in de werking van ecosystemen, en meer specifiek het duurzame beheer van bos en natuur, en de koolstof- en nutriëntencycli die zich afspelen binnen dergelijke ecosystemen. Daarom koos ik voor de masteropleiding Bos- en Natuurbeheer.

Nu ik ben afgestudeerd, voel ik duidelijk dat ik een enorm grote voldoening heb gekregen van het traject dat ik heb doorlopen binnen de bio-ingenieurswetenschappen!

Wat doe je voor werk?

Ik ben projectmedewerker bij Tauw België, een milieuadviesbureau. Aangezien de nadruk er ligt op de bodem en het grondwater in het kader van milieubeheer, is dit toch ietwat verschillend met de vorming in mijn masteropleiding. Toch waren heel wat aangeleerde zaken relevant bij de sollicitatiegesprekken; die zal ik in de toekomst zeker kunnen toepassen.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Twijfel niet, ga de uitdaging aan en grijp de kans om een sterke speler te worden binnen de wetenschapswereld!

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Milieu: