“Neem initiatief, kom regelmatig buiten en maak veel vrienden”

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Het ingangsexamen van burgerlijk ingenieur. (Achteraf bleek het een geweldige keuze!)

Wat doe je voor werk?

Bodemonderzoek, bodemsanering, plaatsen van boringen en peilbuizen, injectie van verschillende substraten in de bodem in het kader van bodemsanering, pilootstudies voor in-situsanering, begeleiding van bodemsaneringen, asbestinventarissen en sloopinventarissen, akoestisch onderzoek (geluid- en trillingsstudies). In een buurtinitiatief ben ik bezig met het opbouwen van een experimenteerplek waar nieuwe woonvormen kunnen getest worden.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Welke richting je ook kiest, maak zoveel mogelijk vrienden tijdens je studententijd. Zij gaan in veel gevallen de basis vormen voor je latere carrière en zijn een klankbord voor al je exploten en mislukkingen. Je zult er een aantal vrienden voor het leven aan overhouden.

Neem initiatief en af en toe een risico en durf op je bek gaan. Je zult er sterker uitkomen. Voor de ondernemers, richt zo snel mogelijk, en liefst nog tijdens je studententijd, een firma op en begin te experimenteren.

Kom buiten - in de natuur voor de frisse lucht en op café voor de frisse ideeën. Lees en luister naar interessante mensen (wetenschappers, documentairemakers, vrienden, collega's, proffen, muzikanten en artiesten), zij zullen je beeld verruimen. Houd je open geest kritisch en steek geen tijd in mensen die je alleen maar energie en tijd kosten. Loop hard weg van zeurpieten en kijk niet naar onzin op tv.

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Milieu: