“Voor mij voelde de opleiding aan als een op maat samen te stellen pakket”

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Omdat er in Vlaanderen maar weinig natuur en open ruimte is, wilde ik mijn steentje bijdragen aan een duurzaam beheer ervan. De opleiding bio-ingenieurswetenschappen is de enige opleiding waarin je ecosystemen in al hun facetten leert kennen en verklaren. Dat was voor mij doorslaggevend om mijn studies te starten.

Wat doe je voor werk?

Als hydroloog bij de Vlaamse Landmaatschappij ben ik binnen verschillende projectteams verantwoordelijk voor het vakgebied water. Dat gaat van ruilverkavelingen tot natuurinrichtingsprojecten. Ik pas mijn kennis over water toe op het Vlaamse platteland en breng waar nodig verbeteringen aan.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Probeer tijdens je studie een goede balans te vinden tussen algemene vakken en specifieke (keuze)vakken. Voor mij voelde de opleiding aan als een volledig op maat samen te stellen opleiding, en dat is volgens mij net de sterkte ervan. Ga uit van je eigen interesses bij het samenstellen van je curriculum.

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Milieu: