Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Landbouw als belangrijke sector met grote impact op levenskwaliteit en milieu; het handelen met levende en diverse materie; brede opleiding.

Wat doe je voor werk?

Op dit moment, begeleid ik projecten omtrent het organiseren van onderzoek, experimentele opzet, data analyse en interpretatie.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Hou een brede kijk, het bedrijfsleven heeft nood aan mensen met een brede, globale, holistische visie. Zie je studierichting niet als hetgeen waar je voor de rest van je leven in verder zal gaan. Denk pragmatisch, oplossingsgericht...

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Landbouw: