“Als bio-ingenieur heb je een sterk profiel dat zeker niet in één hokje te duwen is.”

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Ik wist al snel dat ik ingenieur wou worden, maar zocht naar een richting die meer betekende dan enkel cijfers en getallen. Daarbij zocht ik een richting waarbij het nodig was om gezond boerenverstand te gebruiken en te ontwikkelen. Ik was geïnteresseerd in landbouw en natuur en de vakken biologie, fysica, wiskunde, chemie en aardrijkskunde lagen me wel goed in het middelbaar. Ik ben aan de richting begonnen met het oog op landbouwkunde. Al snel werd me duidelijk dat ik nog alle richtingen uit kon die ik wenste, maar heb uiteindelijk toch voet bij stuk gehouden.

Wat doe je voor werk?

Ik werk voor de Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees (I.V.B.), een vzw opgericht tijdens de BSE-crisis en erkend door de Vlaamse Overheid om bepaalde taken in de vleessector uit te voeren. Zo bezorgt I.V.B. de slachtresultaten van varkens of runderen aan veeboeren en controleert de vereniging in de slachthuizen of deze slachtresultaten kloppen. Alle slachtgegevens van slachthuizen uit Vlaanderen worden bijgehouden in een database en na statistische verwerking wordt er nagegaan of slachthuizen en boeren correcte informatie uitwisselen naar elkaar en naar de buitenwereld, maar ook bijvoorbeeld in welke mate de populaties van runderen en varkens verschuiven in Vlaanderen, … Mijn job zorgt er mede voor dat veeboeren kunnen krijgen waar ze recht op hebben en met de huidige spanningen in de sector is dit eens zo belangrijk. Mijn functie is erg gevarieerd en gaat van het begeleiden van de vzw, rekening houdend met alle statutaire verplichtingen, tot controles op karkassen en de verwerking hiervan. Dit alles resulteert in overleg met o.a. overheid, slachthuissector, producentenorganisaties, wetenschappelijk onderzoek en buitenlandse gelijkaardige organisaties.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Als bio-ingenieur heb je een sterk profiel dat zeker niet in één hokje te duwen is. Je kan de sector zo gek niet bedenken of je komt er wel een bio-ingenieur tegen. Je kan steeds een job zoeken die je interesseert en die bij je past. Je krijgt voldoende bagage mee om steeds flexibel en adaptief uit de hoek te komen. Als bio-ingenieur heb je een goed loon, maar daar staan uiteraard ook tal van verantwoordelijkheden tegenover. Een 9 to 5 job is daarbij eerder uitzondering dan regel!

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Landbouw: