“Bio-ingenieur is een heel veelzijdige opleiding met vele afstudeerrichtingen.”

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Ik ben altijd sterk geïnteresseerd geweest in geneeskunde. Ik wou graag onderzoek doen in de medische sector zonder het beroep van dokter uit te oefenen. De optie cel- en gentechnologie is hierbij de ideale keuze geweest. Met deze richting bouw je ook een sterke wetenschappelijke achtergrond op, wat erg nuttig is in dergelijk onderzoek. Bio-ingenieurs zijn dan ook graag gezien in het onderzoek in de medische sector.

Wat doe je voor werk?

Ik heb recent mijn doctoraat verdedigd in het domein van kankermetabolisme aan de KU Leuven. Kort samengevat hebben we in dit project gekeken naar veranderingen in fosfolipiden bij longkanker. Dit zijn vetten die het omhulsel vormen van kankercellen en die daardoor in belangrijke mate het gedrag van kankercellen bepalen. We hebben gevonden dat de samenstelling van fosfolipiden in tumorcellen erg verschillend is in vergelijking met gezond weefsel en bijgevolg als basis kan dienen voor de ontwikkeling van nieuwe biomerkers voor longkanker in de toekomst. Bovendien hebben we ontdekt dat kankercellen langere vetten hebben in vergelijking met normale cellen en dat ze deze zelf aanmaken. Deze langere vetten zorgen dat de tumorcellen beter kunnen groeien. Als we de kankercellen beletten hun vetten langer te maken, groeit de tumor trager, waaruit blijkt dat dit systeem om vetten langer te maken een mogelijk nieuw doelwit is voor de behandeling van longkanker in de toekomst. Op dit moment werk ik als postdoctoraal onderzoeker nog verder op de bevindingen van mijn doctoraat.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Bio-ingenieur is een heel veelzijdige opleiding met vele afstudeerrichtingen, zodat je je keuze van interesse nog kan bijsturen tijdens je opleiding. Bovendien is de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen een hele leuke, motiverende faculteit om aan te studeren!

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Cel en gen: