“ Een supergevarieerde job met een brede duurzame thematische invulling!”

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Ik wist totaal nog niet wat ik wou worden. Ik had ook geen zicht op wat er allemaal bestond van jobs waar je met een diploma van bio-ingenieur mee aan slag kon. Het enige wat ik wist is dat ik goed was in wiskunde en wetenschappen en dat het me absoluut boeide om hier meer over te weten. Ik wou met andere woorden nog meer verbaasd worden door de wondere wereld van wiskunde en wetenschap. Ik zou later wel zien wat ik zou worden. Mocht ik opnieuw mogen kiezen, ik deed absoluut hetzelfde! Het is een niet te onderschatten opleiding (zeker de eerste jaren) maar het is absoluut wonderlijk wat je allemaal leert. Wat ik zelf anders zou doen mocht ik het opnieuw mogen doen, is nog meer profiteren van de unieke opportuniteiten die de studententijd biedt (bijvoorbeeld Erasmus: zelf niet gedaan) en tijdens de opleiding pro-actiever de wereld met al haar verschillende jobs screenen om me nog meer te laten inspireren wat er allemaal bestaat.

Wat doe je voor werk?

Ik ben momenteel reeds 7 jaar werkzaam als gebiedswerker land- en tuinbouw voor de regio Noord-West-Vlaanderen (arrondissementen Brugge – Oostende) bij het provinciebestuur West-Vlaanderen. Mijn taak bestaat er voornamelijk in om samen met andere partners projecten te makelen rond duurzame landbouwthema’s in de regio. Concreet betekent dit overleg organiseren met personen van verschillende organisaties uit de overheden (provincies en gemeenten uit zowel West-Vlaanderen als Oost-Vlaanderen of Zeeland, De Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap voor Natuur en Bos, …), middenveldorganisaties (landbouworganisaties – Boerenbond, Landelijke Gilden, Algemeen Boerensyndicaat, Westtoer, Pom, Vredeseilanden, Agrobeheercentrum, horecafederaties, …), onderzoeksinstellingen en onderwijs (Inagro, Ilvo, Vives, Spermalie, LTI Oedelem, …), ondernemers (landbouwers, horeca, streekproducenten, …) om ideeën te bespreken, bij te sturen, te verfijnen om uiteindelijk te komen tot concrete projectvoorstellen waar we de nodige budgetten voor zoeken, verzamelen en de projecten dan ook mee uitvoeren.

Ik focus vanuit de regio op een vijftal subthema's.

Om te beginnen: Korte Keten, het verhaal van de hoeve- en streekproducten. We zorgen ervoor dat de consument zo dicht mogelijk bij de producent zit : het kan een betere prijs opleveren voor de boer, de ecologische voetafdruk is kleiner en we weten terug waar ons voedsel vandaan komt wat ook toeristisch interessant kan zijn.

Een tweede thema is waterkwaliteit en -gebruik. Hier werken we aan inrichtingen op het terrein die tegelijk goed zijn voor de watervoorziening van de individuele boer als voor de algemene waterkwaliteit of het vermijden van wateroverlast.

Dan is er ook nog faunabeheer. Hier werken we samen aan acties om typische soorten uit het landbouwgebied zoals de boerenzwaluw of de patrijs, of soorten die nuttig zijn voor de landbouw zoals bijen voor bestuiving, weer meer aanwezig te maken. Op hetzelfde moment hebben we ook aandacht voor die soorten die schade berokkenen aan de landbouw en helpen we mee acties te ondernemen om de schade te beperken.

Identiteit is een vierde thema. Landbouw in al haar facetten is een belangrijk onderdeel van onze cultuur. We bekijken samen hoe we de identiteit van onze landbouw beter kenbaar kunnen maken bij het grote publiek en hoe we die identiteit ook kunnen gebruiken bij recreatieve vermarkting van een product of een gebied.

En ten slotte is er landschapsopbouw en -beheer, waarbij we bijvoorbeeld acties hebben rond het vervangen of inkleden van de ijzeren gedrochten om vee te vangen in weiden, of het inkleden van landbouwbedrijven in het landschap. We experimenteren ook met projecten waarbij landbouwers meewerken aan het onderhoud van het groen in het buitengebied. Naast het coördineren en mee uitvoeren van allerlei kleine en grote projecten, moet ik sporadisch ook mee adviezen schrijven op voorliggende plannen of heb ik gewoon een doorverwijsfunctie als regiodeskundige voor mensen met vragen rond duurzame landbouwthema’s.

U ziet het, een supergevarieerde job met een brede duurzame thematische invulling. ‘s Morgens kan ik op een vergadering met burgemeesters en gedeputeerden zitten. Kort na de middag zit ik aan de keukentafel van een boer. ‘s Middags doe ik een terreinbezoek met verschillende organisaties om de mogelijke realisatie van een bufferbekken te bekijken dat ook dienst zal doen als een irrigatiebekken. Daartussen ben ik aan mijn bureau te vinden in het streekhuis kasteel Tillegem om verschillende mails te versturen en te beantwoorden, om een bestek uit te typen voor een externe opdracht en een projectaanvraag verder vorm te geven voor een volgend ongetwijfeld terug boeiend project.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Doe vooral iets wat je interesseert. Anders hou je het toch niet vol en vanuit een interesse kan je altijd meer. Profiteer ook van de opportuniteiten die een opleiding met zich meebrengt. Doe meer dan enkel de examen: wees actief in het studentenleven, ga op Erasmus, ga mee op extra excursies, doe stages, maak kennis met allerlei verschillende soorten jobs die er allemaal bestaan, wees ambitieus, … . Maar neem wel niet teveel hooi op je vork; slim realistisch spreiden is de boodschap. Maar bovenal: Geniet van de studententijd, het is een prachtige periode!!

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Milieu: