Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Ik was geboeid door chemie en wiskunde, maar wou graag werken in het buitenland. Zowel de brede wetenschappelijke basis die de opleiding bio-ingenieur bood, als de mogelijkheden om later in het buitenland te werken spraken me enorm aan. Tijdens mijn studies kwamen daar de interesse voor de milieuproblematiek en onderzoek bij, wat uiteindelijk resulteerde in een doctoraat.

Wat doe je voor werk?

Ik werk als (hoofd)docent aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (KU Leuven, Campus Brussel). Ik ben verbonden aan de opleiding Milieu- en Preventiemanagement, een academische opleiding die zich sterk richt op milieu, veiligheid, gezondheid, welzijn en duurzaamheid. In deze opleiding doceer ik milieugerelateerde vakken en begeleid ik masterproeven en projectwerken van studenten. Ik werk ook actief mee aan het onderwijs- en onderzoeksbeleid van de faculteit. Daarnaast doe ik onderzoek naar het duurzaam beheer van gecontamineerde bodems, sedimenten en afvalstoffen. Hierbij combineer ik een geochemische benadering, met socio-economische aspecten van de milieuproblematiek. In de opleiding bio-ingenieur heb ik een zeer brede basis meegekregen, waarbij verder gekeken werd dan het domein van de exacte wetenschappen en ingenieurswetenschappen. Deze multidisciplinaire focus is echt een belangrijke meerwaarde van de opleiding. Mijn initiële ambitie om in het buitenland te werken heeft zich vertaald in enkele onderzoeksprojecten in het buitenland; tot een job in het buitenland is het dus niet gekomen. Mijn huidig werk biedt echter meer dan genoeg afwisseling, met een zeer gevarieerd takenpakket en boeiende contacten met studenten, collega’s en onderzoekers (in binnen- en buitenland).

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Maak van elke gelegenheid tijdens je opleiding gebruik om bij te leren en je horizonten te verleggen (zowel letterlijk als figuurlijk) en kijk daarbij ook eens naar andere disciplines.

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Milieu: