Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Ik wist reeds als kind dat ik een biologische richting wilde studeren, gewoon uit passie. Toen de keuze zich stelde tussen Biologie en Bio-ingenieur, koos ik voor het laatste omwille van de polyvalentie van de opleiding.

Wat doe je voor werk?

Ik ben momenteel Tenure Track professor Immunologie aan de VUB (opleidingen Bio-ingenieurswetenschappen en Biologie) en leid het labo Cellulaire en Moleculaire Immunologie. Tevens ben ik Group Leader van VIB, een toponderzoeksinstituut in Vlaanderen. Mijn onderzoek focust op de rol van macrofagen, een celtype van ons immuunsysteem, in ziektes zoals kanker, lever- en hersenaandoeningen.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

1) Volg je passie bij de keuze van afstudeerrichting.
2) Goede studieresultaten zijn belangrijk. Vaak beseffen studenten die gemotiveerd zijn om een doctoraat te beginnen te laat dat het behalen van goede studieresultaten een eerste vereiste is.

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Cel en gen: