Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Als kind was ik gefascineerd door alle natuurlijke fenomenen die we rondom ons kunnen waarnemen. Ik ontdekte al snel dat wetenschap een afdoend antwoord kon bieden op de vele vragen die ik had. Na de studierichting wetenschappen-wiskunde in het secundair wou ik niet echt in een 'beperkt' of 'specifiek' vakgebied zoals scheikunde, biologie of natuurkunde verzeild raken. Dankzij de polyvalentie die de bio-ingenieursopleiding me bood, heb ik niet lang getwijfeld over deze studiekeuze.

Wat doe je voor werk?

Na mijn bio-ingenieursopleiding heb ik een doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen behaald. Na enkele jaren in het buitenland verbleven te hebben, ben ik teruggekeerd naar de VUB en het VIB (www.vib.be) als postdoctoraal onderzoeker. Mijn interesse om de structuur en functie van eiwitten beter te begrijpen is de drijfveer in mijn onderzoek dat zich situeert aan de raakvlakken van biologie, scheikunde, fysica en geneeskunde. Momenteel spitst mijn onderzoek zich toe op intrinsiek ongevouwen eiwitten met een bijzondere aandacht voor de biofysica, structurele biologie en hun betrokkenheid in menselijke aandoeningen (zoals neurodegeneratie, diabetes en kanker).

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Een opleiding in de bio-ingenieurswetenschappen zal je een brede wetenschappelijke basis bezorgen waarop je steeds kan terugvallen en van waaruit je makkelijk nieuwe onderzoeksprojecten kan aanvatten. Bovendien biedt het een uitstekende uitvalsbasis voor (bio)technologische ontwikkeling en ondernemerschap.

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Cel en gen: