“Geniet van je studies!”

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Ik was sinds lang geïnteresseerd in natuur en de manier waarop de mens hierop inspeelt. Landbouw en natuur interesseerden me al heel lang.
Toen ik naar de infodag van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen ging, heeft de allerlaatste presentatie mij overtuigd: het ging over een afgestudeerde bio-ingenieur die toegepast onderzoek deed in het regenwoud in de Democratische Republiek Congo. Daarna ben ik me gaan inschrijven.
Mijn motivatie was dat ik iets “spannends” en vooral nuttigs kon gaan doen met mijn passies.

Wat doe je voor werk?

Ik werk als “program manager” bij WWF, en zit er in het team van de internationale programma’s. WWF België heeft programma’s in Suriname, Ecuador, DRCongo, Cambodia en in de Karpaten. De meeste programma’s streven duurzame ontwikkeling na via natuurbescherming, en omgekeerd. Mijn taak is om de lokale WWF-kantoren te ondersteunen in het ontwerp, de uitvoering en de afsluiting van zo’n programma.

Het ontwerpen van nieuwe programma’s is zeer interessant omdat hier de hele denkoefening gebeurt: hoe kan je ontwikkeling stimuleren op basis van bosbescherming in de plaats van ontbossing? Hoe kan je een lokale vissersbevolking ondersteunen in zijn ontwikkeling en tòch die populatie zeldzame dolfijnen beschermen?

De schaal waarop we werken varieert sterk, en vaak is de kracht van WWF dat ze ook op politiek vlak in verschillende landen sterk is. Politieke beïnvloeding en lokale terreinacties versterken elkaar. Het ontwerp gebeurt samen met het lokale WWF-team.

Ten slotte is het mijn taak om de contacten te leggen met donoren (EU, Belgische overheid, …) en hen ervan te overtuigen dit het programma belangrijk is en fondsen verdient. Ook tijdens de opvolging en de afronding leg ik het verband tussen de donor en het lokale team, en zoek ik naar andere samenwerkingsmogelijkheden. Zo was er in het verleden een samenwerking met het laboratorium voor houttechnologie van de UGent rond natuurlijke verjonging van bossen in de Democratische Republiek Congo.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Geniet van je studies. Van de vrijheid, maar vooral van de hoeveelheid interessante informatie die je ‘zomaar’ wordt aangeboden. Daarna wordt informatie moeilijk te vinden of redelijk duur. Probeer zo veel mogelijk mee te gaan op excursies, waar je de praktische weerslag van de theorie kan aanvoelen. Het zijn interessante studies van goede kwaliteit, maak er gebruik van.

Anderzijds is een diploma ook niet alles, ook niet om een job te vinden. Vaak speelt ook je maatschappelijke investering mee, omdat dit je zowel kennis als een netwerk meegeeft. Behoud indien mogelijk dus ook je hobby of je passie tijdens je studies.

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Milieu: