“Hou vol in de bachelorjaren: de brede basis die je dan krijgt, heb je nodig!”

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Het leek me de ideale richting voor ontwikkelingssamenwerking en voor een job waarbij ik veel buiten kon zijn.

Wat doe je voor werk?

Ik werk als leidinggevende bij de Vlaamse Landmaatschappij in regio west (Oost- en West-Vlaanderen). Met een team van specialisten en projectleiders maken we inrichtingsplannen op voor de open ruimte of randstedelijke gebieden. Hiervoor kopen we gronden aan om in te richten of te ruilen. De meeste werken worden door aannemers uitgevoerd onder aansturing en begeleiding van leidend ambtenaren en toezichters van de Vlaamse Landmaatschappij.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Hou vol in de bachelorjaren: je krijgt een brede opleiding mee en dit komt zeker nog van pas.

Voor de meeste uitdagingen of problemen die moeten opgelost worden in onze samenleving heb je inzicht nodig vanuit verschillende perspectieven. Probeer meer te weten te komen over de jobs waarvan je het gevoel hebt dat ze bij jou passen.

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Milieu: