“Studeer iets wat je interesseert”

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Ik wilde de levende materie bestuderen én er als een ingenieur in leren ingrijpen.

Wat doe je voor werk?

Ik ben directeur van Bos+, de enige Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld.

We monitoren de situatie van bosbeheer in eigen land en volgen mondiale tendensen op. Op basis van alle beschikbare expertise ontwikkelen we zo een innoverende visie op bos en bomen. Vanuit die visie wil BOS+ diverse doelgroepen aanzetten om zich actiever in te zetten voor meer en beter bos.

We stellen instrumenten ter beschikking van het middenveld, ondernemingen, opinie- en beleidsmakers, het onderwijs, milieu- en Noord-Zuidverenigingen, en bos- en natuurbeheerders om samen te ijveren voor meer en beter bos, en dit zowel nationaal als internationaal.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Studeer iets wat je interesseert, niet iets waarvan je denkt dat het je later veel carrièremogelijkheden of geld zal bezorgen.

Interesseer je voor je vakgebied ook buiten je universitair curriculum. Lees nieuwsbrieven over je thema en neem al eens vrijwillig een engagement op.

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Milieu: