“Volg je intuïtie en interesses”

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Al van kindsbeen af was ik bijzonder geboeid door alles wat zich in de natuur en op het land afspeelde. Ik had een bijzondere voorliefde voor bomen en bossen, maar was ook actief betrokken bij het landbouwbedrijf van mijn grootvader.
Voor bio-ingenieur studeren was een vanzelfsprekende keuze: het was een opleiding die een groot deel van mijn interesses omarmde.

Wat doe je voor werk?

Ik ben senior-onderzoeker binnen het team ‘Milieu en Klimaat’ van het Instituut voor Natuur en Bos (INBO), een overheidsdienst.

Ik ben betrokken bij zowat alle onderzoek waarin bodemgerelateerde processen een rol spelen in terrestrische natuurlijke en half-natuurlijke ecosystemen. Mijn onderzoeksfocus ligt grotendeels op het begroten en ontrafelen van biogeochemische cycli en processen en bodemkoolstofvoorraden, en op de effecten van bodemverontreiniging door zware metalen. Ik doe ook fysisch bodemonderzoek naar bodemcompactie en vochtleverend vermogen, en recent zet ik ook in op het bestuderen van de bodembiodiversiteit.

In mijn job kan ik me uitleven over het gehele onderzoekstraject: observaties en staalnames, laboanalyses, gegevensverwerking en publicaties en presentaties op (inter)nationale fora. Hiervoor werk ik nauw samen met een team van technici, laboranten en andere wetenschappers.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Volg je intuïtie en interesses. Dan pas ben je voldoende gemotiveerd en gedreven om je opleiding tot bio-ingenieur tot een goed einde te brengen en een degelijke carrière te starten, waarin levenslang leren een evidentie zal zijn.

Leer tijdens je studieperiode uit tegenslagen en moeilijkheden, want jezelf kennen en geloven in je eigen mogelijkheden is misschien nog belangrijker dan alle theoretische kennis die je zal verwerven.

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Milieu: