“Proef van de wereld, maar ook van het bedrijfsleven”

Wat was jouw motivatie om bio-ingenieur te worden?

Enerzijds een fascinatie voor wetenschap en innovatie, en anderzijds een ideaalbeeld om samen te bouwen aan een duurzame planeet: oplossingen zoeken voor grote uitdagingen als klimaat(verandering) en biodiversiteit, voeding voor iedereen, wetenschap en technologie inzetten om armoede en honger te bestrijden en concepten zoals circulaire economie in de praktijk brengen.

Wat doe je voor werk?

Als R&D project manager werk ik binnen de studiedienst van Colruyt Group rond energie, milieu en duurzaamheid. Eind jaren '90 was Colruyt Group pionier in windenergie. Nu is het bedrijf voorloper op vlak van waterstofgebruik (rijden op waterstof, waterstof als energiebuffer). Colruyt zet afvalwater en regenwater om in drinkbaar water en ontwikkelde een eigen koelwagen op basis van vloeibaar ijs.

Onze R&D afdeling telt ongeveer 22 ingenieurs die binnen diverse R&D domeinen werken: hernieuwbare energie, water, koel- en bewaartechnologie, transport, environmental footprinting, biotechnologie (voeding, landbouw…) en robotica.

Aan de hand van onderzoeks- en pilootprojecten, prototypes, haalbaarheidsstudies en duurzaamheidsanalyses maken we toegepast onderzoek bruikbaar en werkbaar binnen ons bedrijf. We geven ondersteuning en advies aan de directie en aan Bio-Planet, Spar, Okay, Colruyt, Cru, Dats en Eoly. Daarbij werken we nauw samen met teams van concept en innovatie, milieu, duurzaam ondernemen en food en marketing.

Ik was betrokken bij deze twee projecten:

1) De geharmoniseerde EU-methodologie 'Environmental Footprinting' voor bedrijven en productgroepen: wat is de milieu-impact van een retailbedrijf en zijn (eigen) producten, met welke tools kun je dit meten en hoe kunnen we dit met de gehele keten reduceren?

2) De Roadmap voor Geïntegreerde Aquacultuur voor Vlaanderen. Die resulteerde in verschillende piloottesten in de Noordzee, zoals een demoproject rond mosselkweek in de windparken en een pilootproject rond zeewier en schelpdieren bij Nieuwpoort. We willen inzetten op alternatieve en lokale eiwitbronnen van de toekomst, dus misschien eten we binnenkort meer zeewier... In dat kader is ook de Blauwe Cluster opgericht, een denktank rond blauwe economie. Daarbinnen leggen we met andere bedrijven de link tussen hernieuwbare energie, evenwichtige zeevoeding en kustverdediging om geïntegreerde oplossingen te zoeken op lange termijn.

Welk advies wil je startende studenten meegeven?

Proef van de wereld, maar ook van het bedrijfsleven. Loop stage bij een bedrijf of doe je thesis of bachelorproef in samenwerking met de privésector en stel veel vragen.

Wees niet bang om te falen: fouten maken hoort bij het leer- en groeiproces.

Essentieel is samenwerking met diverse teams en stakeholders, partners uit andere sectoren, kennisinstellingen, overheden, ngo’s, zowel lokaal als internationaal.

Blijf levenslang leren, verbind het economische met het ecologische en daag jezelf uit om ook buiten je comfortzone te komen.

Verleg je grenzen.

Veel succes!

Ook wij studeerden af als bio-ingenieur in de Milieu: